Mens en milieu

Bij het telen van onze tomaatjes hebben aandacht en zorg voor het milieu een hoge prioriteit. We gaan bewust en zo zuinig mogelijk om met schaarse middelen als water en energie.

Biologische gewasbescherming

Bij Vitensa wordt maximaal gebruikgemaakt van biologische gewasbescherming.

Voor de gewassen wordt maximaal gebruikgemaakt van biologische gewasbescherming. Van het gietwater worden het drainwater en de daarin aanwezige voedingsstoffen hergebruikt. Voor het grootste deel wordt in onze warmtebehoefte voorzien met aardwarmte, zodat er minimaal gebruikgemaakt wordt van fossiele brandstoffen.

Biologisch telen

Zuinig op onze medewerkers

We zijn zuinig op onze medewerkers en natuurlijk besteden we veel aandacht aan het creƫren van goede arbeidsomstandigheden. Ook omdat onze medewerkers uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van onze tomaatjes.

Vitensa kiest voor langdurige samenwerking met leveranciers en afnemers. Vooral de coƶperatie Harvest House is een bindende factor en een belangrijke fundering voor ons bedrijf.

Onze medewerkers

"Wij zijn topsporters in het telen van tomaten"

Lees meer