Duurzame energie

Sinds 2016 maakt Vitensa samen met een aantal andere tuinbouwbedrijven gebruik van aardwarmte. Aardwarmte is een zeer milieuvriendelijke manier om warmte op te wekken. Voor Vitensa betekent dit dat 75% van het warmteverbruik uit de grond komt. Dat komt neer op ongeveer 3 miljoen m³ besparing aan aardgas en 5,4 miljoen kg minder uitstoot van CO₂, wat gelijk staat aan het gebruik van ruim 2500 huishoudens.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is een oneindige bron van energie. Natuurlijke processen in de aardkorst produceren al miljoenen jaren warmte, en blijven dat ook nog miljoenen jaren doen. Daarmee is aardwarmte een schoon, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor fossiele energie. Er is nauwelijks CO₂-uitstoot en er is ook geen restafval. Met deze energievoorziening kunnen we op duurzame wijze snoeptomaatjes telen.

Aardwarmteproject

Hoe werkt aardwarmte?

Duurzame energie

Warm water wordt omhoog gepompt
Voor aardwarmte worden twee putten geboord tot 2300 meter diepte: een productieput en een injectieput. Het hete water uit de productieput wordt omhoog gepompt. Via een warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan het water uit de leidingtracé.

Warmtewisselaar draagt warmte over aan distributienet
Als het water zijn warmte heeft afgestaan aan het verwarmingsnet van de kas, en daardoor dus is afgekoeld, komt het terug en stroomt het opnieuw door de warmtewisselaar bij de bron.

Afgekoeld water wordt teruggepompt
Hierna gaat het afgekoelde water weer terug in de bodem via de injectieput. Op die manier blijft de druk in de bodem gelijk. Om te voorkomen dat de temperatuur in de productieput wordt beïnvloed door de lagere temperatuur in de injectieput, liggen beide putten zo’n 1500 tot 2000 meter uit elkaar.

Aardwarmteproject Vierpolders

Warmte-krachtkoppeling

Ter ondersteuning van de aardwarmte-installatie gebruikt Vitensa een WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling). Met deze installatie wordt gas omgezet in warmte, elektriciteit en CO₂.

Warmte
De warmte die vrijkomt wordt gebruikt om de kas te verwarmen.

Elektriciteit
De vrijgekomen elektriciteit wordt voor een klein gedeelte zelf gebruikt, maar het overige (grootste) gedeelte wordt geleverd aan het landelijke net.

CO₂
De vrijgekomen CO₂ wordt weer de kas ingeblazen. De tomatenplanten gebruiken dit om te groeien.

Warmtebuffer
Door middel van een warmtebuffer, waarin een teveel aan warmte tijdelijk kan worden opgeslagen, kan er heel efficiënt worden omgesprongen met energie.

Koelwater
Het koelwater van de WKK-installatie wordt volledig gebruikt voor de verwarming van de kas. Dit houdt in dat er geen energie wordt verspild.

Onze duurzaam geteelde snoeptomaatjes afnemen?

Lees meer